Klub

Klubové záležitosti

 

Usnesení členské schůze spolku: MSKS Kynologický klub Brno – Královo Pole, pobočný spolek, konané dne 8. 2. 2020 k tisku zde

Členská schůze schvaluje:

 • Zprávu o činnosti KK za rok 2019
 • Zprávu o výcviku KK za rok 2019
 • Zprávu hospodáře KK za rok 2019
 • Zprávu revizní komise za rok 2019
 • Plán činnosti KK na rok 2020
 • Organizaci výcviku kynologického klubu na rok 2020
 • Navrženy a schváleny členské příspěvky na rok 2020 a 2021 ve výši 1.000,- Kč/rok bez ohledu na počet psů a věk člena KK
 • Spolupráci s JmKCHK – zajištění akcí a finanční vyrovnání (max. do výše 5.000,- Kč)
 • Placení vratné zálohy na brigády při vstupu do KK (trvá), zproštění brigád J. Chmelař, M. Kledus, J. Šebek (vedení web. stránek)

Členská schůze ukládá:

Členům KK

 • Aktivně se podílet na činnosti kynologického klubu, účastnit se akcí pořádaných KK
 • Zaplatit členské příspěvky na rok 2020 nejpozději do 20. 02. 2020
 • Dodržovat nařízení KK – při výcviku se řídit pokyny instruktora
 • Nahlásit účast na zkouškách a závodech hlavní výcvikářce (E. Bajgarová) Instruktorům KK
 • vedení výcvikového kurzu pro stávající členy i pro nové zájemce o výcvik
 • vedení výcvikového kurzu – školičky pro nové zájemce o výcvik psů. Tito nebudou členy KK
 • seznamovat členy s metodickými změnami ve zkušebních řádech
 • hlásit do kalendáře akcí na webových stránkách veškeré výcvikové aktivity

Výboru KK

 • Aktivně se podílet na řízení KK
 • Připravit a uspořádat členskou schůzi v lednu 2021
 • Zajistit informovanost členů KK pomocí webových stránek klubu

 

V Brně 8. 2. 2020

 

Připravila: Eva Bajgarová

Zapsal: Ludvík Nešpor, člen návrhové komise

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy (10)

 

Usnesení členské schůze spolku: MSKS Kynologický klub Brno – Královo Pole, pobočný spolek, konané dne 2. 2. 2019 k tisku zde

Členská schůze schvaluje:

 • Zprávu o činnosti KK za rok 2018
 • Zprávu o výcviku KK za rok 2018
 • Zprávu o hospodaření s finančními prostředky KK za rok 2018
 • Zprávu hospodáře KK za rok 2018
 • Zprávu revizní komise za rok 2018
 • Plán činnosti KK na rok 2019
 • Organizaci výcviku kynologického klubu na rok 2019
 • Navrženy a schváleny členské příspěvky na rok 2019 a 2020 ve výši 1.000,- Kč/rok bez ohledu na počet psů a věk člena KK
 • Spolupráci s JmKCHK – zajištění akcí a finanční vyrovnání (max. do výše 5.000,- Kč)
 • Placení vratné zálohy na brigády při vstupu do KK (trvá), zproštění brigád J. Chmelař, M.Kledus, J. Šebek (vedení web. stránek)
 • Čestné členství uděleno JUDr. M. Kledusovi

Členská schůze ukládá:

Členům KK

  • Aktivně se podílet na činnosti kynologického klubu, účastnit se akcí pořádaných KK
  • Zaplatit členské příspěvky na rok 2019 nejpozději do 15. 02. 2019
  • Dodržovat nařízení KK – při výcviku se řídit pokyny instruktora
  • Nahlásit účast na zkouškách a závodech hlavní výcvikářce (E. Bajgarová)

Instruktorům KK

   • vedení výcvikového kurzu pro stávající členy i pro nové zájemce o výcvik
   • vedení výcvikového kurzu – školičky pro nové zájemce o výcvik psů. Tito nebudou členy KK
   • seznamovat členy s metodickými změnami ve zkušebních řádech
   • hlásit do kalendáře akcí na webových stránkách veškeré výcvikové aktivity
   • kalendář MSKS je k dispozici pouze na webových stránkách MSKS

Výboru KK

    • Aktivně se podílet na řízení KK
    • Připravit 17. ročník Královopolského závodu v červnu 2019
    • Připravit a uspořádat členskou schůzi v lednu 2020
    • Zajistit informovanost členů KK pomocí webových stránek klubu, změna webové adresy

 

V Brně 2. 2. 2019

 

Připravila: Eva Bajgarová Zapsala: Marcela Nalezená, členka návrhové komise

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy ( 12 )

Scroll to the top